Belevenispaden in het Sauerland.

Bosarbeiders- en houtvesterspad in Latrop

Bosarbeiders- en houtvesterspad in Latrop in het Schmallenberger Sauerland.

Op een lengte van 4,5 km verraden in totaal 17 informatieborden de geïnteresseerde bezoekers en wandelaars de “geheimen van het bos”.
 
Latrop heeft zich de afgelopen tientallen jaren van een dorp van bosarbeiders en kolenbranders ontwikkeld tot een vakantieplaats. Het belevenispad sluit daar bij aan en toont bij het wandelen door de natuur en het landschap de werkwijze, de vormen van landbenutting en cultuurtechnieken uit de bosbouw in de loop der tijden.
 
Het pad informeert over het complexe ecologische systeem “bos” met zijn veelzijdige functies en laat de betekenis en het gebruik van het waardevolle basismateriaal hout zien. Welke betekenis hadden de kolenbranderijen? Was zijn de functies van het bos? Welke risico’s hebben monoculturen in het bos en opgeruimde bossen? Waarvoor en hoe wordt hout gebruikt?
 
Het pad beantwoordt deze en nog veel meer vragen en licht dat alles op zeer aanschouwelijke wijze toe. Spannend en vol belevenissen roept het pad groot en klein op voor een verantwoorde omgang met de natuur en het cultuurlandschap ter plekke.

Sauerland - KERNGESUND